Pomôcky pre kurzy meditácie

Základné mantry

Naučte sa 6 základných mantier, ktoré spievame na našich kurzoch meditácie.

Aum Govindaya Nama       

mantra pre vzyvanie ochrany


Aum Rudraya Nama    

mantra pre duchovnú premenu


Aum Aparajitaya Nama        

mantra na božské víťazstvo a neprijatie porážky


Aum Amritaya Nama

mantra pre radosť a nektárovú blaženosť


Aum Shanti Supreme Beloved

mantra pre vnútorný a vonkajší mier


Gayatri Mantra

sanskritská  mantra z Upanišád

Meditujeme na transcendentálnu Slávu Boha Najvyššieho, ktorý sa nachádza vo vnútri srdca zeme, vo vnútri života oblohy a vo vnútri duše nebies. Kiež podnieti a osvieti našu myseľ

          MP3 k spevníkom na stiahnutie


spevník  Song Flowers 1


spevník  Song Flowers 2


CD s meditačnou hudbou ku knihe Meditácia - tu


Invocation