Spevník 1 - Song Flowers 1 - 6

Naučte sa 6 základných mantier, ktoré spievame na našich kurzoch meditácie.

01 Aum Shanti Supreme Beloved

mantra pre vnútorný a vonkajší mier


02  Aum Govindaya Nama       

mantra pre vzyvanie ochrany


03  Aum Rudraya Nama    

mantra pre duchovnú premenu


 04  Aum Aparajitaya Nama        

mantra na božské víťazstvo a neprijatie porážky


05  Aum Amritaya Nama

mantra pre radosť a nektárovú blaženosť


06  Gayatri Mantra

sanskritská  mantra z Upanišád

Meditujeme na transcendentálnu Slávu Boha Najvyššieho, ktorý sa nachádza vo vnútri srdca zeme, vo vnútri života oblohy a vo vnútri duše nebies. Kiež podnieti a osvieti našu myseľ


spevník  Song Flowers 1