Základy duchovnosti

Ponúkame Vám inšpiratívne slideshow videa, na ktorých môžete stavať svoju meditačnú prax. Jednoduchým a hlbokým spôsobom vyjadrujú podstatu a význam základných pojmov duchovného života. Poslúžia Vám kedykoľvek ako dobrá pomôcka a inšpirácia k  meditácii.


Duchovný život

Ašpirácia

Láska, Oddanosť, Odovzdanosť

Meditácia v duchovnom srdci

Avatár

Vďačnosť

Nesebecká služba

Evolúcia

Ego

Koncentrácia

Odovzdanie

Vedomie

Guru - duchovný učiteľ

Božské kvality

Seba realizácia

Nadšenie v duchovnom živote

Nevedomosť

Šport a meditácia

Atman vs. Paramatman

Vnímavosť