Základy duchovnosti

Ponúkame Vám inšpiratívne a meditatívne videa, na ktorých môžete stavať svoju meditačnú prax. Jednoduchým a hlbokým spôsobom vyjadrujú podstatu a význam duchovného života. Poslúžia Vám kedykoľvek ako dobrá pomôcka a inšpirácia k  meditácii.


Ašpirácia


Láska, Oddanosť, Odovzdanosť


Vedomie


Meditácia v duchovnom srdci


Seba - ralizácia


Avatár


Nesebecká služba