Modlitba pre 7. január

text modlitby:
My ever-increasingly 
Compasionate Lord Supreme,
I am praying to You
With my heart´s silence-tears.
Do accept the cheerfu  surrender
Of my mind´s freedom.

vyslovnosť :
Maj evr inkrisingly
koempešnet lord Suprím.
Ajem preing tu ju
vyd maj harts sajlens tyrs.
Du eksept de čirful sarender 
of maj majnd frídom
.

preklad:
Môj stále súcitnejší 
Pán Najvyšší,
modlím sa k Tebe
so slzami ticha svojho srdca.
Prijmi radostné odovzdanie
slobody mojej mysle. 

G. komentár:

"Toto je niečo veľmi, veľmi duchovné. Bol by som rád, aby ste bez ohľadu na to, ako dlho vám to bude trvať, nanajvýš dušeplne recitovali túto modlitbu toľkokrát, koľko máte rokov. Určite získate výsledky vo forme šťastia a naplnenia. Je mojím želaním, aby ste každý rok siedmeho januára, bez ohľadu na to, kde ste, recitovali túto modlitbu, dokiaľ budete na Zemi ."

Tenerife, Kanárske Ostrovy, 7. januára 1992