Sri Chinmoy Centrum v Žiline 

Je tomu už 25 rokov keď hŕstka nadšencov založila prvé žilinské meditačné Sri Chinmoy Centrum ( čítaj Šrí Činmoj centrum ). Pri jeho založení stáli skúsenejší lektori z Rakúska a Nemecka. Počas jeho existencie sa v ňom vystriedal celý rad hľadajúcich,  s ktorých mnohí aj po odchode ostávajú verní jeho duchovnej filozofii.

Meditačné centrum sídli v prenajatých priestoroch, kde  sa jeho členovia stretávajú na pravidelných meditáciách. Centrum nevyvíja obchodné aktivity a jeho  činnosť je financovaná len z príspevkov a darov.  Organizuje prednášky o meditácii, meditačné kurzy, koncerty meditačnej hudby a  výstavy meditačných obrazov, ktorých autorom je Sri Chinmoy.  V duchu dávnej jogínskej tradície a na výslovne želanie Sri Chinmoya, sú tieto akcie pre verejnosť bezplatné a sú financované z príspevkov členov a darov.

Cieľom centra je združovať ľudí, ktorí túžia po vnútornom mieri, svetle a radosti. Sú ochotní na sebe pracovať  a sú pripravení vedomým úsilím meniť svoj život. Majú chuť dodržiavať meditačnú  disciplínu a naučiť sa prekonávať seba samého tak vo vonkajšom ako aj vo vnútornom svete.

Vedomá premena (transformácia)  jednotlivca k vyššiemu sebauvedomeniu a tým k vyššej dokonalosti  patria medzi hlavné ciele  filozofie majstra Sri Chinmoya.