Sri Chinmoy

            Duchovný učiteľ 

Sri Chinmoy ( čítaj Šrí Činmoj ) sa narodil v malej dedinke v Bengálsku, India v roku 1931. Keďže už v minulých inkarnáciách dosiahol plné osvietenie a realizáciu Boha, prišiel na svet s týmto najdrahším pokladom, aby dvíhal vedomie ľudstva. Ešte ako dieťa Sri Chinmoy dosiahol Nirvikalpa Samadhi, vše obsahujúce mystické vedomie, v ktorom ľudské je úplne zjednotené s božským - stav, ktorý dosiahla len hŕstka veľkých majstrov v minulosti. Nasledujúcich dvadsať rokov strávil v ašrame, duchovnej komunite, kde intenzívnymi duchovnými cvičeniami zdokonalil a rozšíril svoju vnútornú realizáciu. V roku 1964 vo veku 32 rokov Sri Chinmoy prišiel do USA, aby ponúkol svoje duchovné bohatstvo k nohám všetkých úprimne ašpirujúcich hľadajúcich.

Sri Chinmoy učí, že cesta lásky, oddanosti a odovzdanosti je najrýchlejšia a najľahšia cesta k Bohu. Svojím žiakom hovorí, že nemusia bojovať so svetom ani od neho utekať, ale mali by ho postupne prijať a nakoniec konať tak, aby ho ako Božie čisté a dokonalé nástroje premenili.

K Sri Chinmoyovi prichádzajú žiaci v každom veku a z rozmanitých spoločenských prostredí, pretože vďaka svojej bezprecedentnej duchovnej sile je schopný viesť každého jedinečným unikátnym spôsobom v závislosti od individuálnych potrieb jeho duše. Či je fyzický prítomný alebo nie, Sri Chinmoy vnútorne vedie svojich žiakov v ich meditáciách a kŕmi ich ašpirujúce vedomie s neobmedzeným mierom, svetlom, blaženosťou a silou. Podľa tradície pravých duchovných majstrov Sri Chinmoy nežiada od žiakov žiadne poplatky. Úprimná láska k Bohu je jediné čo od svojich žiakov žiada.

Pre skutočného duchovného hľadajúceho neexistuje väčšie požehnanie ako je mať pravého Majstra. To čo by mu ináč zabralo celé životy pokusov a omylov, môže uskutočniť v ďaleko kratšom čase pod požehnania plným majstrovým vedením. Úprimní hľadajúci nehľadajú zázraky, ale sami sa stávajú najväčším zázrakom, kedy ich neistá a sporadická ašpirácia je majstrom menená na čistý istý a vždy stúpajúci plameň siahajúci k Najvyššiemu.

Odvtedy ako prišiel Sri Chinmoy na západ boli založené Sri Chinmoy Centrá v USA, Kanade, Europe a ďalej po celom svete.

   Pravda je vo všetkom ale láska je všetko                                                                                                        Sri Chinmoy