Čítanie

Ponúkame Vám online čítanie vybraných základných kníh, ktoré napísal Sri Chinmoy  o meditácii a duchovnom živote. Formou otázok a odpovedí v nich jednoduchou formou vysvetľuje základne pojmy a princípy duchovného rastu každého hľadajúceho.


Desať tisíc plameňov kvetov
(Ten Thousand Flower-Flames)

Na tomto mieste máte vzácnu príležitosť čítať preklad, ktorý je prvý krát zverejnený práve na tejto webovej stránke. Postupne ho  budeme dopĺňať o nové časti. Ak Vás niektorý aforizmus upúta odporúčame ho prečítať niekoľko krát a uvedomiť si ho v duchovnom srdci. Takto sa ľahšie vo Vás  prejaví jeho duchovný účinok  Prajeme Vám radosť a vnútorné naplnenie pri čítaní a prežívaní tohoto unikátneho meditačného diela.