Čítanie

Ten Thousand Flower-Flames

- 10 tisíc plameňov kvetov

ponúkame Vám originálny preklad vybraných časti tohoto unikátneho meditačno-poetického diela, ktoré pozostáva z 10 000 jednotlivých poém (duchovných aforizmov). Jeho čítanie je spojené s blahodarným pôsobením na srdcovú čakru, ktoré  prehlbuje duchovné cítenie, rozširuje vnímavosť jemných vibrácii a vytvára meditatívnu náladu.  Čitateľovi prináša vnútornú radosť a inšpiruje ho k sebapoznaniu a sebauvedomeniu.  

                        1.   časť prekladu
                        2.  časť prekladu
                        3.  časť prekladu
                                                                    4.  časť prekladu