Základy duchovnosti 2

Ponúkame Vám pokračovanie inšpiratívnych slideshow videí, na ktorých môžete stavať svoju meditačnú prax. Jednoduchým a hlbokým spôsobom vyjadrujú podstatu a význam základných pojmov duchovného života. Poslúžia Vám kedykoľvek ako dobrá pomôcka a inšpirácia k  meditácii.


Boh a človek