Meditačná záhrada

staňme sa  jednotou

Meditujme na západ slnka a odovzdajme sa nášmu najvyššiemu JA ...

Meditujme na  čistotu kvetiny, staňme sa jedným s jej jednoduchosťou, čistotou  a krásou ...  čistota je kvalita, ktorá nám otvára bránu do vyššieho vedomia

Meditujme na more.  Na hladine mora sú nepokojné vlny, ale v hĺbke je pokoj a mier. Rovnaký pokoj a mier cítime, keď sme ponorení v hĺbke nášho srdca ...