Najbližší kurz meditácie

Vážení záujemcovia,

v druhej polovici januára 2019 pre Vás pripravujeme týždenný intenzívny kurz meditácie. Ďalšie podrobnosti zverejníme v krátkom čase.


Ak máte záujem o bližšie informácie o kurzoch

                                                                                kontaktujete nás

Pre hľadajúcich ponúkame bezplatné, prakticky zamerané kurzy meditácie. Na kurzoch sa môžete naučiť rôzne koncentračné a meditačné techniky, základné mantry a abecedu duchovnej disciplíny. Okrem cvičení budeme hovoriť o hľadaní vnútorného mieru, harmonizácii vzťahov a hlbšom poznaní seba samého. Po zvládnutí základov sa zameriame na tichú meditáciu, pokročilejšie jogínske techniky a témy ako hľadanie vlastnej duchovnej cesty, vzťah medzi Majstrom a žiakom a hľadanie zmyslu svojho života.   

Pre každého záujemcu o 6 - týždňový kurz meditácie je dôležite zúčastniť sa na prvom úvodnom stretnutí, kde sa dozvie všetky informácie potrebné pre absolvovanie celého 6- týždňového kurzu. Na úvodný kurz nie je potrebné nosiť žiadne pomôcky. Je vhodne prísť čistý (osprchovaný) vo svetlom oblečení.  Nasledujúcich 5 spoločných stretnutí sa koná v týždenných intervaloch spravidla v ten istý deň a čas na tom istom mieste kde sa konalo úvodné stretnutie.


Doba trvania jedného spoločného stretnutia je približne 1,5 hodiny. V období medzi jednotlivými stretnutiami vykonávajú účastníci kurzu preberané  cvičenia každý deň individuálne doma.

Kurzy meditácie vedú členovia Sri Chinmoy Centra v duchu filozofie duchovného majstra Sri Chinmoya. Podľa jeho želania ako aj v súlade s dávnou indickou tradíciou, sú všetky aktivity Sri Chinmoy Centra poskytované bezplatne - ako dobrovoľná služba verejnosti.