Najbližší kurz meditácie v Žiline

Tu Vás budeme informovať o najbližšom bezplatnom kurze meditácie v Žiline


Počas 5-týždňového intenzívneho kurzu si môžete prakticky vyskúšať jednoduché meditačné cvičenia napomáhajúce vnútornému prebudeniu svojho vedomia. Prebudením svojho duchovného srdca objavíte svoj zatiaľ nepoznaný potenciál vo forme vnútorného mieru, svetla a radosti. Kurz je vedený tak, aby zaujal nielen úplných začiatočníkov, ale aj tých, ktorí už nejakí čas meditujú a chceli by prehĺbiť a obohatiť svoju meditáciu.

Počas kurzu dostanete odpovede na otázky:

🔹 ako začať - základy meditácie, meditačné, koncentračné a dychové cvičenia, mantry a pod.
🔹 ako viem, že meditujem správne?
🔹 čo nám pomáha v meditácii,
🔹 čo je rozširovanie vedomia,
🔹 ako zvýšiť vibráciu celej bytosti,
🔹 ako získať vnútornú radosť a udržať si ju,
🔹 aký je hlbší význam meditácie,
🔹 aký je prínos meditácie pre každodenný život, 
🔹  ako meditovať pod vedením duchovného Majstra.

Čas strávený v meditatívnej atmosfére na kurze je sám o sebe vynikajúcou pomocou pri vyuke meditácie. 

Priebeh kurzu:  
celkovo bude 5 stretnutí vždy v utorok  v rovnakom čase o 18:00 hod. Odporúčame Vám absolvovať celý kurz, pretože jednotlivé stretnutia na seba nadväzujú !

Naše kurzy meditácie sú určené pre každého, ale hlavne pre úplných začiatočníkov.  Na kurzy nie je potrebné so sebou nič nosiť, stačí len prísť v uvedenom čase na kurz.

Účasť na kurze je podľa dávnej indickej jogínskej tradície bezplatná

Tešíme sa na Vašu účasť