Intenzívny týždenný kurz meditácie v januári

28.01.2019

V týždni od 21. do 25. januára 2019 prebehol v žilinskom Dome odborov intenzívny kurz meditácie. Celý jeden pracovný týždeň sme sa podvečer stretávali na 1,5 hodiny na rovnakom mieste so záujemcami o meditáciu. Tešil nás úprimný záujem asi 10 účastníkov, ktorí prichádzali pravidelne na meditácie.


Spoločné meditácie majú svoje čaro v tom, že sa na nich vytvorí jedinečná meditačná atmosféra, sprevádzaná vyšším vedomím, do ktorého sa môžu hľadajúci dostať. Každý hľadajúci je jedinečný posol Najvyššej skutočnosti a pri spoločnej meditácii sa každému ľahšie hľadá jeho pravé JA.

Tak tomu bolo aj cez tento týždeň plný inšpirácie. Robert , ktorý viedol kurzy otváral naozaj pokročilé a neobyčajné témy . Najčastejšie rezonovala téma: Seba odovzdania sa Najvyššej skutočnosti v nás. Robili sme na to cvičenia, ktoré môžu účastníci cvičiť aj po skončení kurzu.

Prekvapila nás vysoká úroveň účastníkov - hľadajúcich, ktorá bola priamym predpokladom pre smerovanie kurzu k týmto témam. Praktický návod ako sa môže človek odovzdať svojej Najvyššej skutočnosti a možnosť prakticky si to vyskúšať v meditačnej skupine bola naozaj ojedinelá.

Obohatenie bolo ale vzájomné. Aj za organizátorov kurzu môžeme povedať , že nás tento intenzívny kurz obohatil o nové poznanie našej vlastnej Najvyššej skutočnosti.

Ďakujeme účastníkom a prajeme im radostný duchovný pokrok pri praktizovaní meditačných cvičení a hľadaní svojho pravého JA.