Čo je ašpirácia

10.08.2018

Ašpirácia je bytostná túžba po poznaní svojho najvyššieho Ja.  Každý v nás má v sebe niečo nekonečné, nesmrteľné a večné. Niečo čo sa na rozdiel od našej fyzickej schránky nikdy nerodí a  ani nikdy nezomiera.

Ako sa rodí ašpirácia

Ak sa moje nekonečno spojí s tvojím nekonečnom a s nekonečnom iných ľudí  zistíme, že vo všetkých ľuďoch je jedno a to isté nekonečno. Všetci ľudia majú v sebe jedno a to isté nekonečno, ktoré je ich podstatou.  Všetci ľudia majú jeden spoločný prazáklad nekonečno, nesmrteľnosť a večnosť.  Symbolom uspokojenia ľudí dnes a v budúcnosti bude hľadanie jednoty založenej na týchto kvalitách.