Meditačný obraz 

12.08.2018

Meditácia môžete cvičiť aj pomocou meditačných obrazov.  Sri Chinmoy namaľoval veľa meditačných obrazov, ktoré vyjadrujú najrôznejšie vnútorne kvality hľadajúceho.

Obrazy maľoval vo vysokom vedomí. Energia vysokého vedomia je v esenciálnej podobe premietnutá v týchto obrazoch. Pôsobenie meditačných obrazov je veľmi jemné. Je potrebné stíšiť svoju myseľ a obrátiť pozornosť do svojho vnútra v strede hrude. Netreba na nič myslieť len držať pozornosť v svojom srdci a pozerať na tento obraz.  Ak nebudete úspešní na prvý raz nevzdávajte sa a meditáciu opakujte viac dní za sebou. Ideálny je na to podvečer ... alebo hocikedy keď budete cítiť túžbu po meditácii.

Krátke cvičenie s meditačným obrazom:
Pri pozeraní na tento obraz sústredíme svoju pozornosť na naše duchovné srdce v strede našej hrude. Mierne privriem oči a v duchovnom srdci si budem vizualizovať tento obraz a predstavovať kvalitu - Tolerancia ...
 

Cvičenie môžete praktizovať 5 - 10 minút  ráno a večer niekoľko dní .  Po niekoľkých dňoch budete cítiť, že táto kvalita sa stala Vašou vlastnou vnútornou vlastnosťou. Bude cítiť, že ste sa stali tolerantnými.