Desaťtisíc plameňov kvetov - 4. časť

Jeho myseľ žije
Pre svetlo poznania.
Jeho srdce žije
Pre blaženosť náklonnosti.
Jeho život žije
Pre moc dokonalosti.
Jeho duša žije
Pre výšku transcendencie.


Nový objav jeho mysle:
Boh je Blaženosťou Odpustenia.
Nový objav jeho srdca:
Boh je Svetlom Spravodlivosti.


Ako môžeš byť šťastný
Keď tvoj život nejde za panstvo
Povrchného skúmania tvojej mysle?


Premenený človek
Je dokonalým prejavením
Kvitnúceho Boha.


Pozemská krása
Spočíva v jej duše - plne sa usmievajúcej nádeji.
Nebeská krása
Spočíva v jej mieru - plnom milovaní sľubu.


Budúci vodca tvojho sveta
Nie je tvoj sľub,
Ani nádej,
Ba dokonca ani tvoje odovzdanie,
Ale rastlinka vďačnosti tvojho srdca.


Myseľ jednoduchosti,
Srdce čistoty
A život povinnosti
Žijú spolu
Vo svojom dome dokonalej jednoty.


Skúšky vo vonkajšom svete
Ťa prebúdzajú.
Skúšky vo vnútornom svete
Ťa osvetľujú.


Zásoba Božieho Súcitu
Je hojnejšia
Než sú dokonca
I naše extravagantné požiadavky.


Jeho srdce čistoty
Preniká nepreniknuteľným.
Jeho život odovzdania
Dosahuje Transcendentálne.


Človek nie je nič než
Neuhasiteľný oheň pýchy.
Preto nemá na výber.
Bezmocne je pokorený
Totálnym hnevom nevedomosti.


Srdce jednoty čistej lásky
Má plné právo napravovať
Ak si to nevyhnutnosť vyžaduje.


Ty blázon,
Motal si sa tak dlhý čas!
Kedy sa chopíš príležitosti
Alebo pocítiš potrebu,
Aby si rozmotal pevný uzol
Svojho života pripútania?


Čo Božia bezpodmienečná Milosť
Urobila?
Umožnila mi poznať,
Že ja konečný
Nielenže stelesňujem
Boha Nekonečného
Ale jedného dňa odhalím
Boha Nekonečného.


Nezáleží ako veľa zješ
Svojho jedla túžby,
Ostaneš sklamaný,
Nezáleží ako málo zješ
Svojho jedla ašpirácie
Nakoniec budeš oslobodený.


Nádej osvetľuje moju myseľ.
Sľub oslobodzuje moje srdce.
Dokonalosť robí môj život nesmrteľný.


Jediný záblesk svetla
Ho oslobodil
Z jeho dlho opatrovaných
Imaginárnych ilúzií.


Nasledujem Boží Príklad!
Nechce merať hĺbku
Mora nevedomosti môjho života.
Chce merať iba výšku
Rastlinky odovzdania môjho srdca.


Žiarlivosť nemá príliš dobrý zrak.
Neistota nemá príliš dobrú predstavivosť.
Pýcha toho nevie veľa.
Pochybnosť ničí viac než najviac.


Nebeské slová by mali byť vážené
A nie počítané.
Pozemské slová by mali byť zabudnuté
A nie cenené.


Pozemský spútaný život
Je nečistotou bezcennosti.
Nebeský voľný život
Je čistotou Nesmrteľnosti.


Vždy keď na Neho myslím,
Stávam sa Vtákom Dokonalosti Jeho Krásy
A Krídlami Uspokojenia Jeho Povinnosti.


Čistá myšlienka
V Bohom vybranú Hodinu
Môže zachrániť a zachráni
Tento biedny a slabý svet.


Potrebujem miesto pre svoje srdce
Kde mi nikto nebude hovoriť "Nie!"
Potrebujem miesto pre svoj úsmev
Kde sa ma nikto nebude pýtať "Prečo?"


More Božieho Súcitu
Sa zmocnilo inšpirácie jeho mysle.
Breh Božieho Uspokojenia
Sa zmocnil ašpirácie jeho srdca.


Zhovievavá zem si neuvedomila,
Že nechávala jeho život nedokonalý.
Ľahostajné Nebo
Odmietalo pocítiť,
Že nechávalo jeho srdce ašpirácie hladovať.


Tvoja myseľ si nevedome cení
Ilúziu fantazmagórie.
Preto, si vedome nútený
Ostať vo svete kde nedokonalosť
Panuje najvyššie.


Nedovoľ zemi
Brániť plaču tvojho srdca
Dúfajúceho po dokonalosti.
Nedovoľ Nebu
Ignorovať život osvetľujúce
Úsmevy tvojej duše.


Kde je rozdiel
Medzi gigantickou mysľou
A zbytočným objavením zmätku?


Každá nečistá myšlienka
Je spiaca rakovina,
Ktorá čoskoro zohrá svoju úlohu
Nanajvýš uspokojivo
Oslabením tvojho srdca
A odobratím dychu tvojho života.


Srdce nevedomosti
Je obrovský rezervoár
Veľkého nešťastia
V neznámej hlbočine života.


Výška štítu lásky
Nemôže byť nikdy napadnutá.
Nezmerateľná hĺbka ticha
Nemôže byť nikdy odhalená.


Ak si pripravený na zápas
So svojou temnou mysľou,
Potom Boh je tiež pripravený,
Viac než pripravený,
Zdokonaliť dušeplný plač ašpirácie tvojho srdca.


Moja myseľ hovorí môjmu srdcu:
"Budeš prosím velebiť Boha za mňa?"
Moje srdce hovorí mojej mysli:
"Budeš sa prosím modliť k Bohu,
Aby mi požehnal?"


Úspech závisí len na jednej veci:
Inšpirácií.
Pokrok závisí len na jednej veci:
Ašpirácií.


Zvierací hlad
Sa nakoniec odovzdáva
Srdce lámucemu plaču a vzlykaniu
Milujúceho srdca.