10 tisíc plameňov kvetov - 4. časť

Včera si neposlúchol
Svojho Vnútorného Pilota.
Dnes neveríš
Vo svoju vlastnú vnútornú schopnosť.
Zajtra celkom zruinuješ
Svoj život.

Nakoniec moja myseľ
Prekročila sama seba,
Aby mi poskytla radosť
Z neznámeho.

Prekonaj nevedomosť tu a teraz!
Ak si myslíš, že môžeš ísť inde
A utiecť svojmu nepriateľovi,
Tak sa veľmi mýliš.
Pretože zatiaľ čo plánuješ svoj útek,
Tvoj nepriateľ ťa pohltí.

Keď na teba útočí tiger nevedomosti,
Pripomeň si, kto si:
Nanajvýš vybraný nástroj
Svojho Milovaného Najvyššieho
Pre Jeho božské Prejavenie
Na zemi.

Prečo sa zdráhaš
Rozprávať k Bohu?
Nikdy ťa nežiadal,
Aby si bol ticho.
Naopak,
Očakáva od teba,
Že Mu niečo povieš,
Dokonca i keď to nebude niečo milé.

Ak v každom okamihu
Môžem presvedčiť svoju myseľ,
Že patrím jedine Bohu
A som jedine pre Boha,
Potom moja láska k Bohu porastie
A zaplaví môj život
Svetlom a blaženosťou.

Keď zabudneš
Na svoje spojenie s Bohom,
Nevedomosť na teba útočí,
Pretože vidí zívajúcu priepasť
Medzi tvojou ašpiráciou a Božím Súcitom.
Ale ak dokážeš posilniť
Svoju jednotu
So svojim Milovaným Najvyšším,
Nevedomosť ťa musí opustiť.

Ak bežíš po Ceste Večnosti,
Venuj všetku pozornosť
Svojmu vlastnému vnútornému behu.
Ak sa pokúšaš niesť
Svojich pomalých bratov a sestry
Zatiaľ čo bežíš rýchlo, rýchlejšie, najrýchlejšie
K svojmu cieľu,
Tvoje vlastné sklamanie
Bude vystupovať do popredia
Znova a znova
A neomylne oneskorí
Tvoj duchovný pokrok.

Len preto, že iný hľadajúci
Zlyhal v duchovnom živote,
Znamená to, že ty tiež zlyháš?
Nie, máš svoje vlastné meno.
Keď ťa tvoj Milovaný Najvyšší
Volá,
Nikto iný nepríde
A neobjaví sa pred Ním.

Každý deň máš narodeniny
Keď si dobrý.
Každý deň je dňom tvojej smrti
Keď si zlý.

Chceš vedieť
Ako Boh vyzerá.
Hovorím ti,
Vyzerá presne ako
Krása tvojej nádeje
A
Čistota tvojho sľubu.

Ak máš vieru
V duchovného Učiteľa,
Ktorého si si vybral,
Potom tvoja úprimná oddanosť k nemu
Ti umožní pocítiť,
Že to čo má vo vnútri
I na vonku
Je pre teba viac než dosť.

Ak čerpáš zo svojej vnútornej banky
Všetky dobré kvality,
Ktoré si získal zo svojho duchovného života -
Vďačnosť, lásku, oddanosť, odovzdanie,
Záujem a náklonnosť -
A miesto nich nevložíš nič,
Potom sa tvoj účet vyprázdni a tvoj vnútorný život úplne zbankrotuje.

Hľadajúci najvyššej skutočnosti
A najnižšej skutočnosti
Po celý čas
Proti sebe bojujú.
Pre úprimného hľadajúceho,
Najvyššie zvíťazí v blízkej budúcnosti.
Pre neúprimného hľadajúceho taktiež
Najvyššie zvíťazí.
Ale vo vzdialenej budúcnosti.

Ako môžeš prežiť
Útoky noci nevedomosti
Keď tvoja myseľ rada tancuje
V temnote
A tvoje srdce je príliš bojazlivé a slabé,
Aby protestovalo proti
Chovaniu tvojej mysle?

Mať skutočného priateľa
Znamená mať príležitosť navyše
Zvýšiť svoju duchovnosť,
Pretože dvaja priatelia si môžu ľahko
Navzájom ponúknuť
Čo vnútorne prijali.

Pokiaľ žijem vo svete nádeje,
Môj Pán Najvyšší sa bude
Čas od času objavovať.
Ale ak už viac nežijem
Vo svete nádeje,
Nielenže môj Pán zmizne,
Ale tiež zmizne i moja vlastná Nebesky voľná skutočnosť.

Sklamanie a uspokojenie
Stoja bok po boku pred tebou.
Výber je na tebe.
Zatiaľ čo sa tešíš zo sklamania
Uspokojenie ostáva mimo dosahu.
Ale v okamihu
Kedy odhodíš sklamanie,
Uspokojenie je tvoje.

Publicita:
To je to, čo moja myseľ vyžaduje
Od sveta.
Ochrana:
To je to, čo moje srdce potrebuje
Z Hora.

Ak vieš, že negatívna sila
Sa ťa chystá napadnúť,
Nečakaj!
Napadni ju skôr než na teba
Zaútočí.

Nikto nie je mojim nepriateľom
Okrem mojej mysle,
Tvorcu môjho nepokojného života.

Váhanie môjho života
Je dômyselne vábené
Nedokonalosťou mojej mysle.

Človek je šťastný len keď
Má svoju vlastnú mocnú predstavu.
Boh je šťastný len keď
Má Svoje plodné Uspokojenie.

Pre hľadajúceho existuje mnoho spôsobov
Ako získať ohromnú radosť
V hĺbke svojho srdca.
Ale najľahší a najúčinnejší spôsob
Je povedať svetu:
"Som v tebe, to je pravda!
Ale som pre Boha,
Patrím Bohu
A som s Bohom."

Moja jediná sloboda
Je moja neustála poslušnosť
Môjmu Vnútornému Pilotovi.

Definitívne upadol,
Pretože jeho myseľ
Prebodla jeho srdce.

Nestarám sa o to, kto si čo myslí
O tebe,
Pokiaľ myslíš
Láskavo, bezsenne
A bezpodmienečne.

Keď stratíš svoju vonkajšiu silu
Môžeš ju získať späť
Takmer okamžite.
Ale keď stratíš svoju vnútornú silu,
Jej obnovenie je omnoho ťažšie.
Musíš plakať a plakať k Bohu
So všetkou úprimnosťou,
Ktorú máš.

Vo vonkajšom živote
Ak nebudeš jesť dva dni,
Nič vážne sa ti nestane.
Ale vo vnútornom živote
Ak nebudeš ašpirovať čo i len jeden deň,
Všetky nepriateľské sily sveta
Ťa môžu napadnúť,
A tvoje vnútorné zranenia môžu trvať
Mnoho dní.

Sú to nepriateľské sily
Vo vnútornom svete -
A nie tie vo vonkajšom svete -
Ktoré sa snažia odviesť ťa
Z tvojho duchovného života.
Tieto nepriateľské sily
Ti berú vieru a dávajú pochybnosť,
Berú ti istotu a dávajú neistotu.
Ale tak dlho, pokiaľ
Starostlivo pestuješ semienka
Viery a istoty
Vo vnútornom svete,
Si nemusíš robiť starosti.

Nie je predurčené,
Že niektorí ľudia sa stanu bohatí
Zatiaľ čo iní ostanú chudobní.
Nie, úplne to závisí
Na ich dychtivosti po bohatstve.
Rovnako tak, tvoje duchovné bohatstvo
Závisí na tvojej dychtivosti
Stať sa duchovne bohatým.

Jeho myseľ sa teší
Z hlásania proroctiev.
Jeho srdce sa teší
Z flauty dušu osvetľujúceho
A život premieňajúceho
Uspokojenia jednoty.

So svojou nahromadenou silou duše
Môžeš ľahko zničiť
Večný spánok svojej mysle.

Ľudskí priatelia sú dobrí
Ak ťa inšpirujú a povzbudzujú
Zatiaľ čo kráčaš
Po Ceste Večnosti
Ale Boh je tvoj jediný
Skutočný božský Priateľ.

Vernosť mojej mysle
Značne zvyšuje
Dušeplnosť môjho srdca.

Snažiť sa dostať do Neba
Bez dušeplnosti tvojho srdca
Je ako snažiť sa otvoriť zamknuté dvere
Bez kľúča.

Smrť nemôže povedať
"Áno"
Keď moje srdce hovorí
"Nie."

Jeho čisté srdce
Sa raduje z ustavičného rozširovania.
Preto, ľudské v ňom
Je na neho hrdé
A božské v ňom
Ho miluje.

Plamene viery na nás kývajú,
Aby osvietili naše ašpirujúce srdcia.
Ohne nedôvery na nás kývajú,
Aby nás zmiatli a nakoniec zničili.

Vonkajší rozdiel
Medzi človekom a Bohom je tento:
Človek nevie,
Zatiaľ čo Boh vie.
Vnútorný rozdiel
Medzi človekom a Bohom je tento:
Človek nie je pripravený tešiť Boha,
Zatiaľ čo Boh nie je pripravený
Zavrhnúť človeka.

Keď cestujem Domov s Bohom,
Idem veľmi blízko Neho,
Takže nič nemôže ísť medzi nami,
Zvlášť nie sklamanie.

Všetky pochybnosti sú rozpustené
Keď sa hľadajúci úprimne odovzdáva
Vôli svojho vlastného najvyššieho Ja:
Srdcu Súcitu Boha.

Dobré dni prichádzajú!
Vyššie svety sa objavujú!
Dobré neba zostupujú!
Vyššia dokonalosť narastá !

Existuje iba jeden liek
Na myseľ podozrenia,
A tým je dobrovoľne exkomunikovať
Myseľ,
Zo spoločnosti
Srdca a duše.