10 tisíc plameňov kvetov - 3. časť


Keď moje srdce viery vyschne,
Moja pochybujúca myseľ dokáže,
Že život je neužitočným
A nekončiacim plačom.

Ó hľadajúci Absolútnej Pravdy,

Chceš aby tvoj život bol
Úrodný na transcendentálne činy.
Prečo potom otáľaš
V zničení pút
Spôsobených tvojim malým "ja"?

Videl som sa stratený.

Nevedel som prečo.
Boh ku mne prišiel a povedal,
Že pokiaľ nenájdem cestu von
Z lesa môjho života túžby,
Navždy ostanem stratený.

Ráno je opitý

Svetlom ašpirácie.
Na obed je opitý
Svetlom odovzdania.
Večer je opitý
Svetlom vďačnosti.

Napokon

Sa odhodlal poslať
Svoju myseľ zvedavosti
A svoje srdce neistoty
Do Večného vyhnanstva.

Nikto neurobí chybu

Pri nohách Pravdy.
Každý sa môže posadiť a prijať útočisko
Pri nohách Pravdy.

Ak chceš urobiť skutočný

A zaručený pokrok,
Potom dôrazne utíš
Svet svojho vonkajšieho zvuku.

Krása Neba

Rýchlo zostupuje
Keď čistota zeme
Dušeplne stúpa.

Čo požadujúce vitálno vidí

Ako pokrok
Môže byť ľahko úpadkom
V srdci života ašpirácie.

Pre tvoju

Seba prehlasujúcu pieseň,
Boh dnes stiahol
Svoju včerajšiu bezpodmienečnú Milosť.

Pokiaľ neukončíš

Svoju vlastnú noc nevedomosti,
Boh nebude ochotný
Zaplaviť tvoju myseľ
Svojimi vlastnými Myšlienkami Boha.

Pokora oslobodzuje

Od strachu.
Čistota oslobodzuje
Od rozdelenia.
Vznešenosť oslobodzuje
Od sklamania.

Trvalá ospalosť

Je zdrojom mnohých ľudských
Neliečiteľných chorôb.

Každé storočie

Ponúka niečo zvláštne.
Mimoriadnym darom
Dvadsiateho storočia je,
Že beznádej neznamená
Koniec cesty.

Dve skutočnosti

Nie sú zrodené pre smrť:
Môj život odovzdania
A
Moje srdce vďačnosti.

Nepredpovedaj beznádejnú bitku

Dokonca i keď si opakovane zlyhal
Na bojovom poli
Svojho života ašpirácie.
Nakoniec určite zvíťazíš.
Čo neustále potrebuješ
Je trpezlivá myseľ
A statočné srdce.

Vnútorná revolúcia

Túži vidieť
Ramená Božej Sily.
Vonkajšie rozhodnutie
Túži vidieť
Oko Božej Krásy.


Hovoril som zle o Bohu.

Napriek tomu,
Boh neváhal
Vymazať moju nepriateľskú minulosť.

Vždy keď robím kompromis

S nocou nevedomosti,
Zabíjam krásu a čistotu
Rastlinky môjho stúpajúceho srdca.

Ak si oddaný učeník

Noci nevedomosti,
Prirodzený spánok zničenia
Bude pretrvávať dlho
Vo vnútri tvojho telesného
Pozemský spútaného života.

Tvoja myseľ

Má nebezpečnú zvedavosť.
Okamžite ju znič!
Ináč, dumajúce sily
Najtmavšej noci
Zahalia skutočné v tebe:
Ašpiráciu.

Zatiaľ čo iní snívajú,

Žiada svoju myseľ
Aby šplhala vysoko nad mraky pochybnosti,
A žiada svoje srdce
Aby večeralo s rozľahlosťou
Slnka dokonalosti.

Čo moje srdce potrebuje

Je drobný plameň vďačnosti,
Pretože jedine tento plameň
Ukáže celému môjmu životu
Podstatu dokonalosti.

Kúsok za panstvom tvojich myšlienok

Sa nachádza tvoj dnešný
Vrchol nemožnosti:
Oko Dokonalosti
A Srdce Uspokojenia Boha.

Čím viac sa tešíš

Prázdnym okamihom,
Tým bližšie budeš
Kráľovstvu seba - pochybnosti
A seba -zosmiešneniu.

Nikdy nemáš dosť času

Pre svoje vedome sebaovládanie.
Ale vždy máš nekonečný čas
Pre svoje nevedome seba - zosmiešnenie.

Nepotrebujem obdiv Neba.

Nepotrebujem obdiv zeme.
Čo potrebujem je náklonnosť
Môjho Milovaného Najvyššieho.

Jeho srdce je bez nádeje

A jeho život je úplným cudzincom
Pre dokonalosť
Kvôli chápaniu dokonalosti
A uspokojenia jeho mysle
Založenom na ľudskej láske.

Keď sa oslobodím

Od svojej prekážky - ega,
Opravdivo a skutočne ocením
Magnet Božieho Súcitu.

Nadšenie inšpirácie

Neverí
V intelektuálne prostredie
Ani v ultramoderné prostredie.

Pokiaľ neoceňujeme a neobdivujeme

Najmocnejšie ticho
Našej duše,
Naša pochybujúca myseľ bude vždy vytvárať
Výbušný hluk.

Neuvedomuješ si,

Že večné váhanie tvojej mysle
Je nehanebne zbytočné
V živote ašpirácie tvojho srdca?

Tvoje srdce je bojazlivé.

Je vždy stuhnuté strachom.
Nepozerá vpred,
Hore a dovnútra.
Jeho noc slepoty je koreňom
Všetkých tvojich neustálych problémov.

Dve varovania od Boha:

Nesmiem sa podceňovať.
Nesmiem sa omeškať v pozvaní Boha,
Aby vstúpil do izby môjho srdca.

Existencia - Vedomie - Blaženosť.

Existenciu potrebujem,
Aby som povedal svetu
Aký veľký je Boh.
Vedomie potrebujem,
Aby som povedal svetu
Aký dobrý je Boh.
Blaženosť potrebujem,
Aby som povedal svetu,
Že Božia Veľkosť a Dobrota
Sú nielen pre mňa
Ale tiež pre Celý Jeho Vesmír.

Ak chceš ísť za telo,

Potom si skús pamätať
Len jednu vec:
Tvoj Milovaný Najvyšší
Je tvojim Súcitom Jednoty
Večnosti.

Ak chcem prosperitu svojho Pána,

Dá mi Svoju Prosperitu.
Ak chcem Božskosť svojho Pána,
Nedá mi len Svoju Božskosť
Ale tiež Svoj Život Nesmrteľnosti.
Pozornosť je pripravenosť.
Pripravenosť je začiatkom dokonalosti.
Uspokojenie je vyvrcholenie dokonalosti.

Šíritelia vojny

Sú okolo nás.
Milovníci mieru
Sú vo vnútri nás.

Ak zasadíš semienko čistoty

Vo vnútri svojho srdca,
Potom Boh Sám
Ho bude každý deň zalievať
A prevezme starostlivosť, že z neho vyrastie
Strom božskosti.

Život túžby kolíše

Medzi nádejou a strachom.
Život ašpirácie osciluje
Medzi dokonalosťou
A uspokojením.

Seba ovládanie

Má voľný prístup
K ultramodernému životu.

Lichotenie ruší tvoju myseľ.

Preto je pre teba
Realizácia Boha
Nemožná úloha.

Ašpiruj, ašpiruj!

Plamene ašpirácie tvojho srdca
Ti bezpochyby ukážu cestu
Ako vyjsť z hustého lesa túžby.

Vždy keď robíš kompromis

S nocou nevedomosti,
Poškvrňuješ krásu
Sľubu dokonalosti svojej duše
Svetu.

Radostne prijmi

Cestu svojho srdca
A dôrazne odmietni
Cestu svojej mysle
Ak sa chceš skutočne oslobodiť
Z okov nevedomosti.

Ak je tvoje vonkajšie meno poslušnosť

A tvoje vnútorné meno odovzdanie,
Potom nebudeš nikdy trpieť
Obdobiami vnútorného sucha.

Moja ašpirácia znamená

Neustále rýchlo stúpajúce
Plamene môjho srdca.

Stačí keď uhasíš

Oheň túžby,
Potom sa nemusíš vzdávať
Ničoho iného.

Tí, ktorí tolerujú noc nevedomosti

Nemôžu očakávať, že dosiahnu
Oblohu múdrosti svetla vízie.

Tvoj postoj lenivca

Je zodpovedný
Nielen za úplné zlyhanie
Tvojho vlastného života
Ale tiež za smutné zlyhanie
Tvojej veľkej rodiny sveta.

Ak si veľký,

Potom nikto nebude schopný ti porozumieť.
Ak si dokonalý,
Potom nikto nebude schopný ťa nahradiť.

Neposlušnosť nie je úplne spokojná

Pokiaľ nepodvedie
Božské v hľadajúcom.