10 tisíc plameňov kvetov  - 1. časť

K najvyššej radosti môjho srdca,
Moja hľadajúca myseľ
Viac nepovažuje
Klam za pravdu.

V publiku otvorené hovorí,
Že nič nevie.
Vo svojom srdci tajne trvá na tom,
Že vie všetko.

Neostávaj
V mysli zmätku
Ak chceš dosiahnuť
Srdce osvietenia.

Nečistá myseľ si myslí,
Že tu nemôže byť
Žiadne čisté srdce.
Čisté srdce cíti,
Že všetko je čisté,
Vrátane mysle.

Nedokážeš ponúknuť dokonca
Ani jediný dušeplný úsmev.
A predsa hovoríš celému svetu
Nielen čo robiť
Ale tiež ako to robiť.

Neobávaj sa svojej prázdnoty.
Tvoja prázdnota je pripravenosť samotná,
Aby prijala Božiu Plnosť
Od Boha Samotného.

Každá tvoja nebožská, neašpirujúca
A zlá myšlienka
Štípe druhých minútu
A potom sa vracia späť k tebe
A boxuje do tvojho nosa hodinu.

Jednoduchosť mojej mysle
Mi pomáha modliť sa úprimne.
Úprimnosť môjho srdca
Mi pomáha meditovať dušeplne.

Ó hľadajúci Pravdy, ó milovník Boha,
Nemusíš hovoriť nič o sebe.
Celý tvoj životopis
Je už napísaný
Na zlatých listoch
Na Tabuli Božieho vlastného Srdca.

Môj Milovaný Najvyšší milujúco
A súcitne šepká:
"Moje dieťa, si Moje,
Si len Moje,
Alebo si rovnako tak pre noc nevedomosti?"
Ľudské vo mne
Hovorí môjmu Pánovi Najvyššiemu,
"Ó Pane, daj mi nejaký čas
Premyslieť si to a rozhodnúť sa."
Božské vo mne
Okamžite odpovedá,
"Môj Milovaný Najvyšší, som pre Teba,
Iba pre Teba.
Počas Tvojej vlastnej Večnosti
Budem pre Teba, iba pre Teba.
Tvaruj ma, formuj ma
A veď ma,
Aby si sa naplnil vo mne a cezo mňa
Svojim vlastným Spôsobom."

Temný les
Ľudského života túžby
Sa nemôže nikdy kúpať
V zlatom svitaní Neba.

Tvoja myseľ sa teší z ľútosti.
Tvoje srdce sa obáva nešťastia.
V takom prípade,
Čo môžeš čakať od svojho života?

Na zemi nie je nič tak krásne
Než Božie Svetlo Trpezlivosti.
V Nebi nie je nič tak krásne
Než Božie Svetlo Súcitu.
Vo mne nie je nič tak krásne
Než Božie Svetlo Odpustenia.

Boh môže hrať a bude hrať
Svoju Hru Prejavenia Dokonalosti
Len s tými Jeho vybranými deťmi,
Ktoré sú vždy schopné
Poprieť samé seba.

Neodovzdaný život
Bude vždy odsúdený
K modlitbe bez odpovede.

Skeptik si myslí, že len on sám myslí na seba,
Pretože Boh nemá čas myslieť na neho.
Veriaci vie,
Že Boh na neho myslí stále
Dokonca i keď on myslí na seba.

Sladkosť úprimnosti
A dušeplnosť pokory
Majú najvyššiu dôležitosť
Na ceste hľadajúceho do Neba.

Čo má tvoja myseľ
Je cieľ trpaslíka.
Čím je tvoje srdce
Je krehká nádej.
Ako potom môžeš očakávať,
Že sa Boh bude usmievať na teba,
Spievať pre teba
A
Tancovať s tebou?

Ó človek ticha,
Moje srdce ťa zúfalo potrebuje.
Moje srdce mi dôrazne hovorí,
Že i najlepší rečník
Je najhorší možný rušivý prvok.

Ak si pripravený žiť
Mimo pevnosť zdôvodňovania,
Potom ti Boh udelí Svoj vlastný
Domov Uspokojenia Dokonalosti.

Jeho útoky
Na samozvané
Pozemské autority
Sú viac než ospravedlniteľné.
Tvoje útoky
Na Bohom ustanovené autority
Sú absolútne neospravedlniteľné.

Nakoniec
Plač ašpirácie môjho srdca
A úsmev inšpirácie mojej mysle
Pracujú spoločne,
Aby prejavili Nesmrteľnosť vo mne.
Tvoje ticho nemusí
Premeniť nikoho.

Tvoje ticho pomôže človeku
Objaviť niečo
Nanajvýš vzácne v jeho vlastnom živote.

Niet väčšej prehry
Než byť prehliadaný Bohom.
Niet väčšej výhry
Než byť potrebný pre Boha.

Pre mňa,
Vonkajší život hľadajúceho
Je bezcenný
Pokiaľ jeho vnútorný život
Nie je láskavý.

Ľudské telo má zvyčajne dvoch pánov:
Pána letargiu
A
Pána sklamanie.

Neodmietaj Božie
Pozvanie na Hostinu.
Kto vie,
Zajtra môže pozvať iných.
Kto vie,
Nikdy viac ťa nemusí pozvať.

Boh mi hovorí,
Že ma naučí
Ako sa plaviť na lodi môjho života
Len za dvoch podmienok:
Moja myseľ sa nesmie znepokojovať
A
Moje vitálno sa nesmie ponáhľať.

Môj Pane Najvyšší,
Čo pre mňa urobíš
Ak ti dám
Svoje srdce kvitnúcej viery?
"Moje dieťa,
Zoberiem preč hĺbavé pochybnosti
Tvojej mysle."

Nedovoľuješ svojej duši,
Aby ti spievala piesne ticha Za.
Preto je tvoj život nútený
Tancovať tanec úplnej márnosti.

Je úplne stratený
Medzi morom ľahostajnosti
Svojej mysle
A oblohou zábudlivosti
Svojho srdca.

Vieš, že sa nesmierne tešíš
Z hry hluchoty.
Prečo potom obviňuješ Boha
Keď hrá Svoju vlastnú Hru Slepoty?

Teraz keď si sa odovzdal,
Nič z toho, čo ti patrí, nie je vinné.
Nie, ani len tvoja
Myseľ tešiaca sa z podozrenia.

Jeho život si protirečí:
Jeho myseľ nepokojne lieta,
Ale jeho srdce má neuhasiteľný smäd po Bohu.

Dnes ráno som ponúkol
Vrúcnu modlitbu
Svojmu Pánovi Najvyššiemu.
Modlil som sa k Nemu, aby sa dotkol mojej mysle
Svojim smejúcim a tancujúcim
Srdcom Úprimnosti.

Ak sa tvoja myseľ drží pravdy,
Tvoja duša a srdce
Budú zdieľať s tvojou mysľou
Svoje more večnej blaženosti.

Jeho srdce cíti,
Že jeho život nie je nič než
Požehnaná príprava
Pre Boží príchod.

Existuje len jedno posolstvo Času:
Najskôr sa staň srdcom Svetla
A potom uvidíš tvár Pravdy.

Keď myslím na Boha,
Myslím zároveň
Na mnoho veci.
Keď Boh myslí na mňa,
Myslí len na plač dokonalosti
Môjho srdca.

Ako môže moja slabá myseľ
Potešiť Boha?
Nemožné!
Ako môže moje čisté srdce
Netešiť Boha?
Nemožné!

Ten, kto plače po dokonalosti
U vonkajších Dverí Boha
Získa osvietenie
Pri vnútorných Dverách Boha.

Viem mnoho vecí,
Ale jednu vec neviem.
Neviem ako zmeniť
Povzdychy zlyhania svojho života.

Oslobodzujúca láska
A nenútená služba
Sú dvaja doplňujúci sa priatelia
Večnosti.

Si nešťastný.
Vieš prečo?
Pretože tvoja myseľ odmieta
Byť s Bohom
A tvoje srdce odmieta
Byť s človekom.

Ani ty ani Boh nie ste úspešní.
Ty sa snažíš uspieť
Fascinovaním ľudstva.
Boh sa snaží uspieť
Oslobodením ťa
Od tvojej hlúposti.

Necitlivosť srdca
Je úplne slepá.
Ľahostajnosť mysle
Je nepredstaviteľne krutá.

Nanajvýš úprimne ľutujem
Len jednu vec:
Moje večné Teraz
Stále ostáva nepreskúmané.

Mnoho, mnoho krát v tomto živote
Sa ticho ukázalo byť nielen
Jedinou odpoveďou
Ale tiež absolútne najlepšou odpoveďou.

Pre zlepšenie tohto sveta
Som schopný ponúknuť len tri veci:
Sľub svojej duše,
Nádej svojho srdca
A službu svojho života.

Beda, verím všetkému okrem jednej veci:
V neobmedzený potenciál svojho života.

Nespútaná radosť slobody
Prebýva iba
V bezpodmienečnej láske.

Beztvaré je také pravdivé
Ako s tvarom.
Také krásne,
Ak nie nekonečne krajšie
Ako s tvarom.