Desaťtisíc plameňov kvetov - 1. časť

Hľadaj krásu Božieho stvorenia
Svojimi bezsennými očami.
Hľadaj čistotu Božieho stvorenia
Svojou bezdychou radosťou.
Potom bude tvoj život pripravený
Pre nádheru dokonalosti.


Novým Ja som sa stal v deň,
Kedy som sa naučil dvom umeniam:
Kráse odovzdania
A dušeplnej vďačnosti.


Boží Súcit lieči
Moje srdce.
Boží Úsmev robí nesmrteľným
Môj život.


Boh dodrží všetky
Jeho transcendentálne Sľuby.
Moja pravá viera
Je dokonale úprimný svedok.


Tvoje srdce má bolesti,
Pretože nesýtiš svoju dušu
Dokonca ani raz týždenne
Mocným plačom
A dušeplným úsmevom.


Niektorí ľudia hrdo súdia
Tvoje srdce
Len potom, čo pozorne preskúmali
Tvoj život.


Sú dve miesta pre ukrytie
Našich nedokonalosti:
Jedno je vo vnútri
Oka Súcitu nášho Pána,
Druhé je pod Nohami
Odpustenia nášho Pána.


Snažiť sa dostať do Neba
Bez dušeplnosti tvojho srdca
Je ako snažiť sa otvoriť zamknuté dvere
Bez kľúča.


Smrť nemôže povedať
"Áno"
Keď moje srdce hovorí
"Nie."


Jeho čisté srdce
Sa raduje z ustavičného rozširovania.
Preto, ľudské v ňom
Je na neho hrdé
A božské v ňom
Ho miluje.


Plamene viery na nás kývajú,
Aby osvietili naše ašpirujúce srdce.
Ohne nedôvery na nás kývajú,
Aby nás zmiatli a nakoniec zničili.


Vonkajší rozdiel
Medzi človekom a Bohom je tento:
Človek nevie,
Zatiaľ čo Boh vie.
Vnútorný rozdiel
Medzi človekom a Bohom je tento:
Človek nie je pripravený tešiť Boha,
Zatiaľ čo Boh nie je pripravený
Zavrhnúť človeka.


Ó Loď Blaženosti,
Som tvojim novým cestujúcim
S novým srdcom
S novou ašpiráciou
Za úplne novým Bohom.


Každá zlá myšlienka
Nakoniec uvrhne myseľ
Do priepasti krvavého zúfalstva.


Jeden nespokojný človek
Môže rázne dokázať
Aký slabý je tento svet.
Jeden spokojný človek
Môže neomylne dokázať,
Že človek je zlatý most
Medzi Bohom - Láskou Božskou
A Bohom - Milovaným Najvyšším.


Medzi dvoma zlodejmi,
Pochybnosťou a neistotou,
Si nezvolím nikoho,
Pretože sú rovnako nebezpeční
A ničiví.


Keď cestujem Domov s Bohom,
Idem veľmi blízko Neho,
Takže nič nemôže ísť medzi nami,
Zvlášť nie sklamanie.


Nech moja vôľa seba - ponúkania
Je nekonečne rýchlejšia
Než moja človeka - prekonávajúca myšlienka.


Všetky pochybnosti sú rozpustené
Keď sa hľadajúci úprimne odovzdáva
Vôli svojho vlastného najvyššieho Ja:
Srdcu Súcitu Boha.


Keď pokoj tvojho srdca
Narastá,
Zaznamenávaš,
Úplne ukončenie smútku
Tvojho života.


Jeho myseľ sa zúfalo snaží
Stať sa rastlinkou viery,
Zatiaľ čo jeho srdce
Sa už stalo
Mohutným stromom viery.


Predtým ako vstúpiš do čeľusti smrti,
Popros Matku Zem o dve veci:
Ó Matka Zem,
Odpusť mi nespočetné chyby
Môjho života,
Navždy si ponechaj girlandu vďačnosti
Môjho srdca,
Ktorú pokladám k tvojim nohám.


Sú tri spôsoby
Ako byť jedinečný.
Jeden spôsob
Je cez vlastníctvo.
Druhý spôsob
Je cez odriekanie.
Tretí spôsob
Je cez prijatie:
Prijatie Božej Vôle
Božím vlastným Spôsobom.


Prijmem svojho Majstra
Bezpodmienečne
Aj keby ma úplne zavrhol
Pred každým.
Toto je moja jednota
S jeho srdcom a dušou.


Prijmi, prijmi svojho Majstra!
Prijmi ho s nádejou
A s odhodlaním
Stať sa jeho najvybranejším nástrojom.
V momente tvojho
Úplného a trvalého odovzdania
Sa staneš jeho najlepším žiakom.


Dobré dni prichádzajú!
Vyššie svety sa objavujú!
Dobré neba zostupujú!
Vyššia dokonalosť narastá!


Prijal si duchovný život.
Cítiš zvláštnu lásku
Pre to, čo robíš?
Cítiš zvláštnu oddanosť
K tomu, čo robíš?


Obloha Uspokojenia môjho Pána
Spočíva vo vnútri môjho vedomého prijatia
Podstaty Skutočnosti Jeho Vízie
A Podstaty Vízie Jeho Skutočnosti.
Podstata Skutočnosti Jeho Vízie:
V Nebi som bol Jeho Sľubom.
Podstata Vízie Jeho Skutočnosti:
Na zemi som Jeho Prejavením.


Môj Pane,
Čo obvykle robíš
Počas dňa a noci?
"Moje dieťa,
Počas dňa pozorujem a čakám.
Počas noci používam buď
Svoju Výšku Súcitu
Alebo
Svoje Svetlo Spravodlivosti."


Dôvera je čin
Pozemskej vôle.
Láska je čin
Nebeskej vôle.
Odovzdanie je čin
Najvyššej vôle.


Môj život hudby vzýva
Božiu Prítomnosť
Vo vnútri môjho srdca.
Môj život piesne
Je plne pripravený
Na Boží Príchod
Vo vnútri môjho srdca.


Odovzdávam sa
Vnútornej Bytosti v ňom,
Pretože môj Milovaný Najvyšší
Prejavil omnoho viac
Čistoty a božskosti cez neho
Než cezo mňa.


Pravá sloboda nie je
V kráse uspokojenia
Tvojej tváre,
Ale v jednote dokonalosti
Tvojho srdca.


Všetci hľadajúci Absolútneho Najvyššieho
Majú posvätnú zodpovednosť
Za univerzálne bratstvo.


Niekoľkokrát denne mysli
Na svoje budúce víťazstva v Nebi,
Miesto premýšľania po celý čas
Nad svojimi terajšími prehrami na zemi.