Desaťtisíc plameňov kvetov - 3. časť


Úsmev rozľahlosti:
To je to,
Čím sa nakoniec myseľ stane.
Tanec jednoty:
To je to,
Čím sa nakoniec srdce stane.


Svoju cestu do Neba skrátim

Len uškrtením
Svojej pochybujúcej mysle.


Vo vnútri

Plač bez dychu.
Na vonku
Sa usmievaj bezsenne.
Žiadna neodbytná nespokojnosť
Neskazí rýchlu
Cestu tvojho života do Neba.


Krása v ľudskej mysli.

je zvodná a prchavá.
Krása v božskom srdci je seba - ponúkajúca, trvalá,
Osvetľujúca a Boha - prejavujúca.


Zem nevedome víta

Posla nešťastia.
Nebo vedome víta
Posla bezmocnosti.


Bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy

Môžeš uvidieť Tvár Boha,
Ale bez úplnej prípravy
Sa nemôžeš nikdy stať Srdcom Boha.Vidiac svoju vlastnú bezmocnosť,

Nechce vidieť
Akúkoľvek kvitnúcu novosť na zemi
Alebo akúkoľvek osvetľujúcu plnosť v Nebi.Ak sa poriadne podívaš

Uvidíš,
Že nikto sa nezaujíma o to,
Či už si realizoval Boha
Alebo sa Ho chystáš realizovať
V blízkej alebo vzdialenej budúcnosti.
Každý sa stará len o svoj biznis a svoju povinnosť!
Ak žiješ vo svojom
Vlastnom svete,
Boh nebude tebou znechutený,
Nikdy!
Ale Boží svet nebude vôbec inšpirovaný,
Aby si na teba čo i len spomenul.Nestrachuj sa

Ohľadom rozprávania svetu o sebe.
Svetlo dôvery tvojho srdca
Je vždy pripravené urobiť to za teba.Odvaha je bdelosťou

Oka mojej vízie.
Vďačnosť je plnosťou
Života mojej skutočnosti.Neobávaj sa

Temnoty pred svitaním.
Zlaté ráno
So svojim dúhovým tancom
Rozkvitá rýchlejšie
Než si dokážeš predstaviť.Jeho seba - odhodlanie
Mocne ovládlo jeho myseľ.
Preto je teraz vybraný Bohom.
Jeho seba - prečistenie
Dušeplne sýti jeho srdce.
Preto ho Boh pozýva,
Aby bol dôležitým členom
Jeho vnútornej Rodiny.Moja úbohá, drobná myseľ,

Plne s tebou sympatizujem.
Ako môžeš čeliť
Neľútostným a bezsenným útokom
Mnohých zlých myšlienok?


Nehovor Bohu,
Že nevieš.
Boh to nerád počuje.


Nehovor človeku, že vieš.
Človek to nerád počuje.Ľudský život je náročný
Cezpoľný beh.
Božský život je jednoduchý,
Okúzľujúci a Nebo tešiaci
Zábavný beh.Oko Boha,

Pýche hrozí.
Srdce Boha,
Pýchu premieňa.


Prečo sa hanbíš

Za svoje nedokonalosti?
Boh Sám sa nehanbí
Za Svoje nedokonalé stvorenie.


Nebudem svet nenávidieť

Nie preto, že neviem ako nenávidieť,
Ale preto, že Boh nechce odo mňa
Nenávisť.
Milujem svet
Nie preto, že viem ako milovať,
Ale preto, že Boh
Z Jeho nekonečnej Štedrosti
Miluje svet
Vo mne, cezo mňa a za mňa.


Dve uchovávané najsvätejšie tajomstvá:

Boh chce od mojej duše,
Aby bola Jeho zástupcom
Tu na zemi.
Boh mi dal schopnosť
Premeniť tvár a osud
Ľudstva.


Len dva zázraky sú hodné povšimnutia:

Zázrak lásky
A
Zázrak odpustenia.


Kto sú stavitelia

Cesty vedúcej do Neba
Ak nie Božie Oko Súcitu
A moje vlastné srdce ašpirácie?


Tajná zbraň Indie:

Transcendentálne Svetlo Vízie
Védickych žrecov,
Univerzálna Blaženosť Vedomia
Z Védickych zákonov.


Pochybujúca myseľ

Zraňuje veriace srdce.
Neveriace srdce
Uvádza do rozpakov nádhernú dušu.


Ak je tvoje srdce samou ašpiráciou

A tvoj život samou vďačnosťou,
Potom sa staneš radostnou a trvalou
Božou zodpovednosťou.


Nie preto Ho poslúcham, že potrebujem zvláštnu kvetinu

Od môjho Pána Najvyššieho
Ale preto, že keď Ho poslúcham
K môjmu veľkému úžasu,
Moje vlastné srdce pláva
V mori Svetla a Blaženosti.


Urob jeden správny krok.

Každý deň povedz:
"Moje srdce patrí Bohu
A môj život je pre Boha."


Stáročia prišli a odišli.

Moja myseľ nevie
Čo celý čas robila,
Ale moje srdce vie.
Plakalo po prítomnosti Nekonečna
Vo vnútri drobnej jaskyne smrteľného tela.


Nejako som stratil svoju cestu.

Beda, teraz vidím pred sebou cestu,
Ktorá sa neustále predlžuje,
Mätie ma a desí.


Boh ťa pozval na Jeho Párty.

Nezabudni priniesť so sebou
Dar svojho srdca:
Priezračne čistú vďačnosť.


Ak ochotne bežíš

Závod svetla jednoty,
Len potom môžeš mať radosť z výhry:
Slobody pravej nezávislosti.


Ak si sa vykúpal

Vo Svetle Božieho Odpustenia,
Potom žiadny prach zeme
Nebude schopný ostať na tebe.


Moja tichá myseľ sedí a sníva

Pri úpätí
Stromu Dokonalosti môjho Pána.
Moje rýchle srdce šplhá nahor
A pojedá
Ovocie Uspokojenia môjho Pána.


Loď zmätku tvojej mysle sa potopí

Len keď si pripravený plaviť sa
Na lodi osvietenia svojho srdca.


Tvoje priateľstvo s ľudstvom

Je založené na tvojej zvedavosti.
Preto, neobviňuj Boha
Ak nachádzaš sám seba úplne strateného
Vo vnútri hustej noci ničoty.


Pretože sa tvoja myseľ včera tešila

Zo svojej noci ľahostajnosti,
Dnes sa tvoj život siroty
Topí v mori noci bezmocnosti.


Ako sa opovažuješ nútiť Boha,

Aby ťa pozval na Jeho Hostinu Blaženosti
Keď si po celý čas opatruješ
Hlad neistoty svojho srdca?


Dotyk ticha Večnosti

Mi bezpodmienečne udelil
Jednotu trvalého a transcendujúceho
Spojenia s Bohom.