Desaťtisíc plameňov kvetov - 2. časť

Dnešné čisté myšlienky
Sú zásoby
Pre zajtrajšie vnútorné krízy.


Ak tvoj život nedáva radosť druhým,
Ako potom môžeš očakávať
Od svojho srdca,
Že dá nejakú radosť tebe?


Myseľ závisí
Na sile pochybnosti.
Srdce závisí
Na sile jednoty.
Duša závisí
Na sile blaženosti.


Si hlúpy
Ak hľadáš
Dokonalého človeka.
Si múdry
Ak sa snažíš stať sa
Dokonalým človekom.


Zlyhanie je problémom mysle.
Ak nemyslím,
Potom sa nemusím zaoberať zlyhaním.


Moje srdce ašpirácie
Nepozná chcenie,
Pretože moja duša osvietenia
Ho zásobuje.


Boh je všetko:
Toto je veľký objav.
Boh je vo všetkom:
Toto je veľké odhalenie.


Môj Pane, ako básnika
Si ma urobil tvorivým.
Neurobíš ma tvorivým
Nielen keď niečo robím
Ale tiež kedykoľvek na niečo myslím?


Boh - Srdce
Miluje len jednu vec:
Bezdychý vnútorný plač môjho srdca.
Boh - Oko
Miluje len jednu vec:
Nezmerateľný vonkajší úsmev môjho života.


Kto sa stará
O neustále zväčšovanie
Reputácie tvojej mysle
Ak dušeplná schopnosť tvojho srdca
Klesá?


Ak používaš vnútornú vyrovnanosť srdca
Konštruktívnym spôsobom,
Potom poklad Sprchy Požehnania z Hora
Ti bude plne k dispozícií.


Je iba jeden liek
Pre myseľ podozrenia,
A tým je dobrovoľne exkomunikovať
Myseľ
Zo spoločnosti
Srdca a duše.


Ak sa obávaš Božej Sily,
Ako sa potom prebudíš
A budeš pripravený prijať Boha
Keď Božia Hodina - Boha udrie?


Nemusíš byť veľký,
Ale tvoje srdce vďačnosti
Je výnimočne rozľahlé
A nanajvýš dobré.


Keď prichádza čas k modlitbe,
Vstaň, modlí sa,
A nevzdávaj sa.


Ak si žiarlivý,
Ak si neistý,
Myslí na svojho Majstra.
Tvoja žiarlivosť a neistota
Nebudú schopné rásť
Keď myslíš na svojho Majstra.


Moja jediná dôverná prosba
K deťom tohto sveta:
"Som úplne vyčerpaný,
Ale nepoviem o tom ani slovo Nebu,
Pretože Nebo neocení moju
Bezbrannú únavu."


Život je séria dobrodružstiev,
A ten, kto je pripravený
Sa z nich tešiť
Má zvláštne miesto
Vo vnútri žehnajúceho Srdca Boha.


Je mnoho spôsobov ako pristupovať
K Bohu
Ale najľahší a najefektívnejší spôsob
Je zasadiť semienko vďačnosti
A sledovať ho ako rastie každý deň
V hĺbke tvojho tichom zaplaveného srdca.


Ty to voláš nedokonalosť,
Ale Boh to považuje za tvoju prípravu.
Ty to voláš prázdnota,
Ale Boh to považuje za tvoje budúce naplnenie.
Ty to voláš nemožnosť,
Ale Boh to považuje za masku
Odhalenej skutočnosti.


Dušeplne sa modlím.
Aby moja myseľ
Mohla neomylne poznať pravdu.
Ticho meditujem.
Aby moje srdce
Mohlo vyrásť tak vysoko,
Aby sa dotklo Božích Nôh Neba.


Myseľ je nešťastná,
Pretože nedokáže uniknúť
Častým útokom
Nemilosrdnej pýchy.
Srdce je šťastné,
Preto je neschopné
Akéhokoľvek druhu pýchy.


Keď tvoja myseľ
Už viac nie je zamotaná
V noci zmätenia čiernej ako uhoľ,
Budeš schopný uvidieť
Krásu svojej vnútornej tváre
A čistotu svojho vnútorného srdca.


Tvoje dušeplné srdce odovzdania
Je najsvätejším zo všetkých svätýň.
Žiadna iná svätyňa v celom tomto šírom vesmíre
Sa mu nedokáže vyrovnať.


Môj Pane Najvyšší,
Ušetri ma pred menom a slávou.
Moje srdce vedome, dušeplne
A oddane
Túži po tom, aby hralo iba s Tebou
V Tvojej Kozmickej Hre.


Strach, pochybnosť a úzkosť
Žijú spolu
V ich rodine pozemskej existencie.
Nádej, sľub a zasvätenie
Žijú spolu
V ich rodine Nebeskej existencie.


Ak je celý tvoj život
Mravcom neistoty,
Ako sa kedy odvážiš
Zhlboka napiť zo Srdca Nektáru
Svojho Milovaného Najvyššieho?


Ak nie si
Si vedomý v každom okamihu
Transcendentálnej Výšky,
Mocná príťažlivosť
Nižších svetov
Ťa bude strhávať nadol
Do priepasti zabudnutia.


Jedna moja dušeplná ranná pieseň
Je strážnym anjelom
Počas môjho každodenného života.


Boh sa stal jeho dokonalým otrokom
Keď sa stal svojim srdcom
Úplne odovzdaného života.
Radosť
Je niečo povzbudzujúce.
Ticho
Je niečo osvetľujúce.
Jednota
Je niečo naplňujúce.


Boh milujúco dal mojej mysli
Svoju oslňujúcu Rýchlosť, aby sa tešila.
Boh žehnajúco ponúkol môjmu srdcu
Svoju Hostinu - dávajúcu nesmrteľnosť, aby sa tešilo.


Tvoja duša bola svedkom
Keď Boh žiadal tvoju myseľ,
Aby sa hrala s Jeho vlastným Úsmevom Úprimnosti
A keď Boh žiadal tvoje srdce,
Aby sa hralo s Jeho vlastným Plačom Čistoty.


Ak môže uspieť vo svojom vonkajšom živote
Keď zem na neho tak žiarli?
Ako môže pokročiť vo svojom vnútornom živote
Keď Nebo je k nemu také bezcitné?