Najbližší kurz meditácie v Martine


Pozývame Vás na 5 - týždňový bezplatný Mini-kurz meditácie v Martine určený  pre obmedzený počet účastníkov. O začiatku Mini-kurzu budeme registrovaných záujemcov informovať dodatočne.

Účasť na kurze zaregistrujte tu

Tento kurz je určený pre každého, ale hlavne pre úplných začiatočníkov. Na kurz nie je potrebné so sebou nič nosiť, stačí len prísť v uvedenom čase na kurz.   Kurz bude prebiehať 1x týždenne a pozostáva s piatich stretnutí.

Účasť na kurze je podľa dávnej indickej jogínskej tradície bezplatná


Poprosíme Vás o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

    • pred vstupom do miestnosti si dezinfikujte ruky pripraveným prostriedkom,

    • do miestnosti vstupujte s rúškom a majte ho na tvári počas celého kurzu,

    • neprichádzajte na kurz ak máte príznaky respiračného ochorenia.


Tešíme sa na spoločné meditácie s Vami.